logosajt-01222-01

Ugao posmatranja problema

Nema osobe na svetu koja se u određenom preiodu života nije suočila sa većim problemom ili poteškoćom, a nisu retke ni osobe koje čitav život doživljavaju kao problem. Da bimo uopšte govorili o rešavanju problema, moramo prvo definisati problem, simptom tog problema, a zatim metod kojim ćemo problemu pristupiti. Kao Pročitaj više…