Svrha i cilj

Postoji kvalitet koji čovek mora da poseduje da bi pobeđivao, a to je određenost svrhe, spoznaja o tome šta je ono što želi, I vatrena želja da to I dobije. Ova edukacija namenjena je ambicioznim ljudima koji žele brže da napreduju ka svojim ciljevima. Postavljanje cilja I rad na ispunjenju istog je prvi korak koji moramo preduzeti na putu do uspeha. Ukoliko znamo kuda idemo I kako planiramo tamo stići, moći ćemo da fokusiramo svoje vreme, energiju I emocije I pođemo pravim putem ka dostizanju određenih ciljeva.