Kako unaprediti svoju komunikaciju

Jedan zajednički imenitelj svih uspeha i sreće jesu drugi ljudi. U koliko ste vešti prilikom ophođenja sa ljudima, povećavaju vam se šanse za uspehom gotovo u svim sferama života. Veština dobre komunikacije možda je najbolja za sticanje prednosti u životu i poslovanju. Komunikacija je često presudni faktor koji odvaja uspešne od ostalih. Edukacija „Kako unaprediti sopstvenu komunikaciju „ ima cilj da članovima grupe predstavi komunikaciju kao osnovnu komponentu građenja međuljudkih odnosa kao i brze metode prevazilaženja ličnih problema prilikom komunikacije kao što su: stidljivost, bojažljivost, trema, osećaj nelagode prilikom razgovora sa autoritetom. Članovi radionice biće upoznati sa primenom principa verbalne i neverbalne komunikacije, metodama pregovaranja kao i sa svim faktorima koji utiču na dobru komunikaciju.