Psiholoska Manipulacija

Psihološka manipulacija je mnogo rasprostranjenija nego što možete da zamislite i odvija se u svim sferema naših života. Manipulaciji smo skloni svi, bili toga svesni ili ne. Sasvim razmljivo, ona ima svoje pozitivne i negativne aspekte i jako je bitno prepoznati je i osvestiti da bismo mogli da je zamenimo otvorenom, odnosno asertivnom komunikacijom u cilju poboljšanja razumevanja i odnosa sa drugim osobama. Postoje čitavi univerziteti koji se bave ovom problematikom, a marketinške kompanije ulažu velike sume novca u istraživanja iste i koriste je na svim mogućim nivoima. Mnoga znanja iz ove oblasti su tajna i nedostupna širokim masama.

Teme:

  • 1. Šta je psihološka manipulacija?
  • 2. Svesna i nesvesna manipulacija
  • 3. Verbalna i neverbalna manipulacija
  • 4. Manipulacija u svakodnevioj komunikaciji
  • 5. Manipulacija u poslovnoj komunikaciji
  • 6. Manipulacija masovnih medija
  • 7. Kako prepoznati manipulaciju i odupreti joj se?
  • 8. Kada je opravdano koristiti manipulaciju?

Cilj ovog seminara je da učesnici nauče da prepoznaju kada neko pokuša da ih izmanipuliše, ali i kada sami primenjuju manipulaciju i savladaju načine uspešne, asertivne komunikacije, koji su osnova za građenje konstruktivnih odnosa. Na seminaru ćete imati prilike da na praktičnim primerima vidite koliko je jednostavno izmanipulisati nesavršena čovekova čula i saznati šta je osnova za to, steći ćete gomilu interesantnih uvida i praktičnih znanja i veština.