Poslovna komunikacija

Komunikacija i ponašanje u poslovnom svetu je igra sa posebnim pravilima. Kršenje pravila nikada neće proći nezapaženo a često će uslediti i “kazna”. Osigurajte uspeh poslovne komunikacije savladavanjem osnovnih principa, smernica i pravila ponašanja u različitim situacijama koje nastaju u procesu izgradnje poslovnog odnosa među saradnicima. Mnogi poslovni ljudi imaju sumnju čak i potpunu konfuziju u pogledu ispravnosti njihovog ponašanja, imidža i manira u poslovnom svetu. Na ovom seminaru biće predstavljena klasična pravila poslovnog bontona i poslovne komunikacije koja će vam pomoći da sa više samopouzdanja i sigurnosti pristupite različitim situacijama sa poslovnim partnerima. Primena pravila poslovne komunikacije omogućiće vam da uspešno kreirate jasnu strategiju građenja uzajamnog poštovanja, dobrih međuljudskih odnosa i ograničite pojavu neprijatnih situacija u vašoj radnoj organizaciji. Poznavanje i poštovanje pravila poslovne komunikacije je jedan od najvažnijih uslova za rast u karijeri. Seminar “Poslovna komunikacija” je jedan od važnih i veoma efikasnih programa za menadžere i sve zaposlene u radnim organizacijama. Znanja stečena na ovom seminaru omogućavaju liderima da izgrade efikasnu poslovnu atmosferu u timu, poboljšaju kvalitet upravljanja i poslovanja kao i da stvore konkurentsku prednost, a osobama koje su u potrazi za poslom da lakse i brze nadju svoje mesto u poslovnom svetu, budu uspesniji u pisanju CV-ja, na intervjuima za posao i samopotvrdjivanju i samoostvarenju u karijeri.  Poslovna komunikacija predstavlja skup pravila i propisa odgovarajućeg ponašanja poslovnih saradnika kako bi se obezbedilo poštovaje ljudske ličnosti kao i poštovanje svih zakonskih, finansijskih i etičkih obaveza. Svakodnevno mnogi poslovi bivaju izgubljeni zbog neefikasne komunikacije između zaposlenih i klijenata. Seminar “Poslovna komunikacija” obezbeđuje sva potrebna znanja i veštine kako bi se sprečila mogućnost gubitka posla zbog nedostatka adekvatne poslovne komunikacije. Seminar „Poslovna komunikacija  pokriva širok spektar tema uključujući:

 • Predstavljanje
 • Upoznavanje
 • Verbalnu i neverbalnu komunikacija
 • Govor tela
 • Imidž poslovnog čoveka
 • Uloga boje u imidžu
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Prvi razgovor za posao
 • Prva nedelja u novom radnom okruženju
 • Osnove službenog bontona
 • Odnosi u radnoj organizaciji
 • Poslovni bonton vezan za određena radna mesta: direktor organizacije, sekretar organizacije, viši menadžment, niži menadžment i ostali zaposleni
 • Građenje odnosa između personala i rukovodioca
 • Odnosi između muškaraca i žena u organizaciji
 • Bonton između zaposlenih i klijenata
 • Komunikacija u poslovnom svetu
 • Bonton poslovnog razgovora
 • Bonton prilikom korišćenja telefona
 • Pravila bontona prilikom komuniciranja elektronskom poštom
 • Pravila bontona prilikom poslovnih sastanaka
 • Pravila bontona prilikom poslovnih obroka i svečanosti
 • Etika službenih odnosa
 • Ljubav, druženje i služba

Program Seminara „POSLOVNI BONTON I ORGANIZACIONA KULTURA” prilagođen je i dizajniran za grupe koje žele da usavrše veštine poslovne komunikacije i unaprede svoje poslovanje.

Autor i voditelj seminara:
Dragana Trifunovic